Gedachte van de week Gedachte van de week

21-6-2022

‘In vrijheid je weg gaan’
Op zondag 26 juni a.s. vindt er in de tuin achter de Sint Nicolaaskerk in Lettele weer een oecumenische openluchtviering plaats in BOL-verband.
Het thema van deze viering is: ‘In vrijheid je weg gaan’. Want er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid, zei Martin Luther King.
En híj kon het weten, net als alle Oekraïners en al die andere vluchtelingen die voor geweld en armoede huis en haard in de steek hebben gelaten.
Gelukkig blijkt onze vrijheid niet alleen afhankelijk te zijn van vreemde overheersing en tirannie. Maar heeft het ook alles te maken met een innerlijk kompas en waarden die ons als mens gegeven zijn.
Juist in deze tijd én in onze dorpen speelt deze thematiek nu een grote rol. Goed dus om daar samen woorden aan te geven, bij stil te staan en elkaar in te bemoedigen.
Het belooft een boeiende en afwisselende viering te worden met muziek en mooie ontmoetingen. We beginnen om tien uur in de tuin achter de kerk en drinken na afloop natuurlijk koffie en thee met elkaar.
Voel u / voel je vrij om je bij ons aan te sluiten. Wees welkom!

 

terug